Medium

Christian Toivainen

Utbildad och godkänd Personlig och andlig vägledare Åsa Toivainen hälsar dig välkommen.
Du kan nu ta ett steg till andlig och personlig vägledning för att lära dig att uppleva mer och att lära känna dig själv och livet. Nya kurser presenteras under våren 2019
Välkomna till vår kursgård Eklövstorp Healing Center där du läker huvud hjärta själ.

utbildad & godkänt medium av Terry Evans.

I mitt arbete som medium / lärare / kursledare / föreläsare / andlig vägledare kommer jag i kontakt med människor ifrån samhällets olika skikt. Det blir ett personligt möte där alla har olika förhoppningar och önskemål beroende på förutsättningar.

Gemensamt för alla är att dem har en önskan om att förstå mer om livet och försöka finna meningen till ett meningsfullt och utvecklande liv. Tillsammans arbetar vi för att utveckla varje individs möjligheter till att kunna förvalta sitt liv efter sina egna förutsättningar.

Vi hälsar dig välkommen till att utveckla dig själv och dina förutsättningar.

Några av våra tjänster

Vi har arbetat fram en struktur i våra kurser / utbildningar som ger dig möjligheten till att utveckla dig själv och dina förmågor på bästa möjliga sätt. Vi har en kompetens av många års praktiskta och teoretiska erfarenheter.

Jag är utbildad och godkänd av Terry Evans Creativ experiences AB.
Jag har under 6 års studier mellan 2004-2010 lärt mig och lagt grunden till arbetet med personlig / andlig utveckling och kommunikationen med andevärlden.

Jag har efter färdig utbildning arbetat de senaste 9 åren på heltid med mediumskap / healing / husreningar/ storseanser / kurser / föreläsningar / utbildningar runt om i mellan Sverige.

Jag och Åsa Toivainen driver tillsammans Toivainen Utveckling AB på vår kursgård Eklövstorp i Sala.

Se alla tjänster

Är du intresserad av seanser / kurser / HEALING / HUS RENING / privatsittning / UTBILDNING ?

Skicka ett sms till mig på telefonnummer 073 623 85 01 eller mejla till christian@toivainen.se  Jag återkommer jag så fort möjligheten finns.

Du kan också boka vissa delar genom våra Facebook evenemang nedan.

Några av våra utbildningar

Toivainen Utveckling AB erbjuder utbildningar och kurser inom mediumskap, intuition, meditation, healing samt
andlig och personlig utveckling. Kurserna utformas i flera steg så ni får chansen att utvecklas efter egen förmåga.

Se alla utbildningar