Personlig utveckling & självkännedom

Känns vardagen svår hanterad? Har du svårigheter i dina relationer med andra människor?
Sitter du fast i tankar och gamla beteenden? Önskar du en förändring?

På den här utbildningen får du lära dig att träna nya beteenden och tankesätt. Vi kommer att arbeta med att stärka
självkänsla och självförtroende och du får möjligheten att lära dig hitta nya sätt att handskas med svårigheter.
Genom mer kunskap om dig själv och träning, kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig
idag från att vara den du verkligen önskar att vara.


Nystartad utbildning i personlig utveckling och självkännedom i Enköping den 12:e November.

Utbildningens innehåll:

Hinder & förmågor

Mindfulness

Personlig Utveckling

Självkänsla

Självkännedom

Självförtroende

Meditation

Känsloskola

Vill du boka utbildningen?

Skicka ett sms till Christian på telefonnummer 073 623 85 01,
så återkommer han så fort möjligheten finns.